Директор на Roche посети Медицински център „Тара“

На 27.08.2014 г. Медицински център „Тара” посрещна от Полша Медицинския директор на фармацевтична фирма Roche за Централна и Източна Европа г-н Mariusz Manowiecki. Целта на посещението беше запознаване с екипа и условията на работа в центъра с оглед възможностите за провеждане на клинични проучвания на нови лекарства на фирма Roche в лечебното заведение.

Срещата беше осъществена и в присъствието на д-р Светослав Магаев от Roche България. Медицински център „Тара” беше одобрен за участие в клинично изпитване на нов продукт при болни с тежка кортизон зависима бронхиална астма заедно с 64 болници, поликлиники и изследователски центрове от Европа, САЩ, Австралия и Нова Зеландия, както и за последващо сътрудничество в областта на клиничните проучвания с фармацевтична фирма Roche.

За България бяха одобрени 3 центъра.