Д-р Маргарита Тасева

Завършила  медицина през 1983 г. във Висш  Медицински Институт гр. Плевен.

Придобити специалности:

  • Вътрешни болести – 1994г.- ВМИ гр.София
  • Пневмология и фтизиатрия – 2000 г. в Медицински институт  София.

Работила като  лекар  в консултативен пневмофтизиатричен кабинет в ДКБ  на белодробна болница „Д-р Трейман” и пулмолог в МОБАЛ”Д-р Стефан Черкезов”

Има завършен  5 месечен курс и опит в ендоскопската диагностика на белодробните заболявания.

Преминала е обучение  в 3 сертификационни модула по функционална диагностика на дишането, организирано от Българското белодробно дружество и  множество международни тренинги.  Поддържа придобитата квалификация с регулярни периодични on line международни  тренинги.

Участвала като главен изследовател и подизследовател  в клинични изпитвания на нови белодробни лекарства на водещи чуждестранни фармацевтични фирми.

Член на Българското дружество по белодробни болести.

Владее английски и руски.

Професионални интереси: