Д-р Маринка Атанасова

Завършила е медицина през 1985 г. в Медицинска академия гр. София.

Придобита специалност по Вътрешни болести – 1993г. и Специалност по Белодробни болести – 1996 г. в Медицински институт  София.

Има завършен 5 месечен курс и опит в ендоскопската диагностика на белодробните заболявания.

Преминала е обучение 3 модула по функционална диагностика на дишането, организирано от Българското белодробно дружество и поддържа придобитата квалификация с регулярни периодични on line международни  тренинги .

Участва в клинични изпитвания на нови белодробни лекарства на водещи чуждестранни фармацевтични фирми.

Придобива опит в диагнозата и лечението на белодробните заболявания в белодробна болница „Д-р Трейман” В. Търново.

Пет години е работила като лекар специалист в Централна болница гр. Хомс, Либия.

Продължително време е работила като Председател на Специализирана ТЕЛК по белодробни болести, специалист в експертизата на трайната нетрудоспособност на белодробните заболявания.

През 2012 и 2013 г. е Началник отделение в белодробната болница „Д-р Трейман”.

Член на Българското дружество по белодробни болести.

Професионални интереси: