Д-р Румяна Савова

Завършва медицина през 1994г. в МУ гр.Плевен.

Придобити специалности:

  • Вътрешни болести през 2007г. – МУ гр.Плевен
  • Медицинска онкология през 2017 – МУ гр.София

Работила е като лекар към центъра по Спешна медицина гр.Свищов.

От 1998г. работи  в Отделение по медицинска онкология (химиотерапия) на Комплексен Онкологичен Център гр. Велико Търново.

Участва в  множество национални и международни конгреси по Онкология,като делегат и презентатор.

Участва в клинични изпитвания на нови онкологични лекарства на водещи чуждестранни фармацевтични фирми.

Член е на Българското онкологично дружество.