Д-р Тодор Бакърджиев

Завършил е медицина през 1982 г. в гр. Варна.

Има придобити специалности по Вътрешни болести 1987 и Бъбречни болести 1992 г.

Преминал е курсове в болница „Царица Йоана“ гр. София по Ултразвукова диагностика на коремните органи и използва придобитите знания в практиката.

Участва в клинични изпитвания на нови онкологични лекарства на водещи чуждестранни фармацевтични фирми.

Работил е в Окръжна болница гр. Добрич в отделение по нефрология и ендокринология. Дългогодишен консултант по остри отравяния в града и района.

В подължение на 7 години е бил преподавател по Вътрешни болести във Висш медицински институт Варна.

Работил е като лекар специалист и в Център по хемодиализа в Централна болница гр. Хомс, Либия.

Работил е в Отделение по медицинска онкология ( химиотерапия) на Комплексен Онкологичен Център гр. Велико Търново.

В момента е началник отделение по диализно лечение и нефрология в МОБАЛ „Д-р. Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново.