За нас

Медицински център „Тара“ отвори врати в началото на 2014 година и е първият в гр. Велико Търново специализиран център за лечение и профилактика на Белодробни болести и Туберкулоза. Помещава се в нова сграда с изцяло ново обзавеждане и оборудване.

В Центъра се преглеждат безплатно всички пациенти изпратени с медицинско направление от общопрактикуващия лекар по линия на Здравната каса, изписват се лекарства на белодробно болни, реимбурсирани по НЗОК, осъществяват се платени прегледи и прегледи по домовете, плеврални пункции за диагноза и лечение, дейности по профилактика и диспансеризация на белодробно болни , туберкулинов тест за диагноза и за заверка на медицински документи, включително на здравни книжки, вземане на кръв за изследвания, мускулни и венозни манипулации, вливане на инфузионни разтвори, инхалаторно лечение, кислородолечение. Издават се болнични листи от ЛКК на белодробно болни и направления за ТЕЛК. Центърът предлага програми и помощ за отказване от тютюнопушене.

При необходимост пациентите се насочват за консултативна и болнична помощ.

От центъра пациенти могат да бъдат изпращани за долекуване към специализирани санаториуми в страната.

Медицински център „Тара“ е оборудван с кислороден концентратор, който може да бъде отдаван и за ползване по домовете на пациентите за лечение с кислород. Притежава съвременен 12 канален ЕКГ апарат, апаратура за прецизно определяне на показателите на белодробната функция, апарат за инхалаторно лечение на остри и хронични състояния при белодробни заболявания.

Центърът разполага с единствената в град Велико Търново и региона апаратура за диагностика на болни с Обструктивна сънна апнея с последващо прецизиране и уточнение на лечението, което е индивидуално за всеки един пациент. Болните с това заболяване, които са започнали назначеното лечение периодично се наблюдават и проследяват от специалистите в центъра. При нужда се променят настройките на апарата с оглед по-правилно и ефективно лечение на пациента. Предлага се и доставка без оскъпяване на CPAP и BPAP апарати на немската фирма Weinmann, които са с доказано качество, тригодишна гаранция и пълно сервизно обслужване, гаранционно и извън гаранционно.

Медицински център „Тара“ е разположен в непосредствена близост с клинична лаборатория, Рентгеновo отделение, както и с кабинетите на Общопрактикуващи лекари и водещи специалисти по различни заболявания във Велико Търново.