Клинични проучвания

От 07.01.2014г. Медицински център Тара получи регистрация в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и разрешение за провеждане на клинични проучвания на нови лекарствени продукти в центъра. Лекарите, работещи в медицинския център имат богат опит в това направление – над 10 години участие  в екипи за клинични проучвания към различни здравни заведения, обучения в чужбина и страната по медицинска етика и работа с най-съвременна апаратура за функционални изследвания. В сътрудничество с водещи фармацевтични фирми като: Roche, Chiesi, Boehringer Ingelheim, Novartis, Pfizer и много други, екипът на Медицински център Тара, с помощта на своите пациенти съдейства за въвеждането на най-авангардното лечение на белодробните заболявания.

В момента в Медицински център Тара се провеждат следните клинични проучвания:

Клинично изпитване за ефикасността и безопасността на лебрикизумаб при пациенти с неконтролирана астма, които са на кортикостероиди и втори контролиращ медикамент.

Лебрикизумаб е моноклонално антитяло, насочено срещу определени фактори, които отключват пристъпи от задух при пациентите с астма.Това е последния препарат, който може да бъде добавен при лечението на пациенти с тежка, неконтролирана Бронхиална астма, въпреки получаваното в максимални дози инхалаторно лечение с комбиниран инхалатор. Моноклоналните антитела са ново модерно и ефективно направление  в лечението на Бронхиалната астма, ХОББ, както и на много други заболявания във вътрешната медицина и онкологията. Те селективно се залавят за молекули в клетките на засегнатите органи и като „вълшебни куршуми“ улучват само желаните болестни процеси към които са насочени, без да предизвикват повечето от страничните явления на обикновените лекарства.

Клинично проучване с 2 паралелни групи с фиксирана комбинация от 3 познати лекарства – Беклометазон дипропионат плюс Формотерол фумарат плюс глюкопиролат бромид, приемани чрез дозиращ инхалатор  срещу фиксирана комбинация от 2 познати лекарства – Беклометазон дипропионат плюс Формотерол фумарат, приемани с дозиращ инхалатор при пациенти с тежка ХОББ

В това клинично проучване се прилагат известни и широко използвани в практиката лекарства, които до сега се използват поотделно, или в съчетание по две лекарства в един инхалатор. Целта е да се съчетаят и трите известни групи лекарства в един инхалатор за по-голямо удобство на пациентите, които имат тежка ХОББ и вместо с 3 инхалатора те да получават същите лекарства в 1 устройство.

Очаква се в най – близко бъдеще стартиране и на други проучвания за пациенти с ХОББ и Бронхиална астма.

В клиничните проучвания могат да участват всички пациенти с доказана ХОББ или Бронхиална астма, който покриват критериите за съответното проучване, независимо дали са здравно осигурени или не са.  Това е една възможност за неусигурени по НЗОК пациенти да получат ефективно и безплатно лечение през целия период на клиничното проучване, както и безплатни прегледи, изследвания и активно наблюдение през същия период.

Всички пациенти, проявяващи интерес за участие в клиничните проучвания могат да получат повече информация на място, в Медицинския център.