Първи национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане

От 16 до 18.10.2014г. в гр. Варна се проведе Първият национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане с международно участие. На симпозиума бяха дискутирани възможностите за диагностика и лечение на пациенти с това заболяване, бяха представени новостите в тази област и проблемите на тези пациенти в България. Споделиха опита си в тази насока водещи специалисти от Германия, Белгия, Израел, Турция, Норвегия, Румъния и България. Почетен председател на събитието беше проф. Карл Хофман – председател на европейската асоциация по обструктивна сънна апнея.

Сънната апнея се счита за здравословен проблем с обществено значение, тъй като заболяването води до липса на сън у пациентите, а това се отразява на тяхната будност и е предпоставка за възникването на изключително сериозни, дори опасни ситуации. Характеризира се с повтарящи се и продължаващи 10 или повече секунди прекъсвания или намалявания на дишането по време на сън. Ако не се лекува, сънната апнея може да причини нарушения на концентрацията и вниманието, неспособност да се изпълняват служебните задължения, сънливост през деня, която повишава риска от пътнотранспортни произшествия.

Един от спонсорите на симпозиума беше немската фирма Weinmann – един от водещите производители на апарати за лечение на обструктивна сънна апнея. Представен беше най-новият апарат на фирмата, който вече е достъпен на българския пазар.

От Медицински център „Тара” на симпозиума присъства д-р М. Атанасова.