Ценоразпис

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от Медицински Център „Тара“ ЕООД.

Първичен лекарски преглед в център 50.00лв
Първичен лекарски преглед в дома на пациента (без транспорт) 70.00лв
Вторичен лекарски преглед в центъра 30.00лв
Вторичен лекарски преглед в дома на пациента (без транспорт) 40.00лв
Диагностично изследване за Обструктивна сънна апнея 70.00лв
Настройване на CPAP (титриране) 60.00лв
Контролен преглед на пациента ползващ CPAP 40.00лв
Функционално изследване на дишането 20.00лв
Функционално изследване на дишането с бронходилатация 25.00лв
Плеврална пункция 100.00лв
Аспирация на секрети от трахеостома 10.00лв
Тест за туберкулоза – Манту 15.00лв
Заверка на здравна книжка с Манту тест 20.00лв
Ехография на коремни органи 40.00лв
Разчитане на ЕКГ (без преглед) 10.00лв
Етапна епикриза 15.00лв
ЛКК платена (с решение или болничен лист) 20.00лв
Издаване на болничен лист (еднолично) 5.00лв
Издаване на болничен лист (с ЛКК) 10.00лв
Медицинско свидетелство от преглед за застраховане в чужбина 60.00лв
Медицинско свидетелство от преглед за застраховане в България 40.00лв
Венозна инфузия 20.00лв
Венозна инжекция 10.00лв
Мускулна или подкожна инжекция 5.00лв
Кислородолечение в центъра (за 1 час) 5.00лв
Кислороден концентратор под наем (за 1 ден) 5.00лв
Инхалаторно лечение (небулизация) с медикамент – една процедура 5.00лв
Измерване на кръвно налягане 2.00лв