Нашият екипД-р Маринка Атанасова

специалист по вътрешни и белодробни болести

  • 0888 244 638
Работно време
понеделник9:00 - 14:00
вторник8:00 - 14:00
сряда8:00 - 14:00
четвъртък9:00 - 14:00
петък8:00 - 14:00

Завършила е медицина през 1985 г. в Медицинска академия гр. София.

Придобита специалност по Вътрешни болести – 1993г. и Специалност по Белодробни болести – 1996 г. в Медицински институт  София.

Има завършен 5 месечен курс и опит в ендоскопската диагностика на белодробните заболявания.

Преминала е обучение 3 модула по функционална диагностика на дишането, организирано от Българското белодробно дружество и поддържа придобитата квалификация с регулярни периодични on line международни  тренинги .

Участва в клинични изпитвания на нови белодробни лекарства на водещи чуждестранни фармацевтични фирми.

Придобива опит в диагнозата и лечението на белодробните заболявания в белодробна болница „Д-р Трейман” В. Търново.

Пет години е работила като лекар специалист в Централна болница гр. Хомс, Либия.

Продължително време е работила като Председател на Специализирана ТЕЛК по белодробни болести, специалист в експертизата на трайната нетрудоспособност на белодробните заболявания.

През 2012 и 2013 г. е Началник отделение в белодробната болница „Д-р Трейман”.

Член на Българското дружество по белодробни болести.

Професионални интереси:

Д-р Маргарита Тасева

специалист по вътрешни и белодробни болести

  • 0887 789 304
Работно време
вторник11:00 - 16:00
сряда11:00 - 16:00

Завършила  медицина през 1983 г. във Висш  Медицински Институт гр. Плевен.

Придобити специалности:

  • Вътрешни болести – 1994г.- ВМИ гр.София
  • Пневмология и фтизиатрия – 2000 г. в Медицински институт  София.

Работила като  лекар  в консултативен пневмофтизиатричен кабинет в ДКБ  на белодробна болница „Д-р Трейман” и пулмолог в МОБАЛ”Д-р Стефан Черкезов”

Има завършен  5 месечен курс и опит в ендоскопската диагностика на белодробните заболявания.

Преминала е обучение  в 3 сертификационни модула по функционална диагностика на дишането, организирано от Българското белодробно дружество и  множество международни тренинги.  Поддържа придобитата квалификация с регулярни периодични on line международни  тренинги.

Участвала като главен изследовател и подизследовател  в клинични изпитвания на нови белодробни лекарства на водещи чуждестранни фармацевтични фирми.

Член на Българското дружество по белодробни болести.

Владее английски и руски.

Професионални интереси:

Д-р Тодор Бакърджиев

специалист по вътрешни и бъбречни болести

  • 0888 130 513
Работно време
вторник14:30 - 18:00
четвъртък14:30 - 18:00

Завършил е медицина през 1982 г. в гр. Варна.

Има придобити специалности по Вътрешни болести 1987 и Бъбречни болести 1992 г.

Преминал е курсове в болница „Царица Йоана“ гр. София по Ултразвукова диагностика на коремните органи и използва придобитите знания в практиката.

Участва в клинични изпитвания на нови онкологични лекарства на водещи чуждестранни фармацевтични фирми.

Работил е в Окръжна болница гр. Добрич в отделение по нефрология и ендокринология. Дългогодишен консултант по остри отравяния в града и района.

В подължение на 7 години е бил преподавател по Вътрешни болести във Висш медицински институт Варна.

Работил е като лекар специалист и в Център по хемодиализа в Централна болница гр. Хомс, Либия.

Работил е в Отделение по медицинска онкология ( химиотерапия) на Комплексен Онкологичен Център гр. Велико Търново.

В момента е началник отделение по диализно лечение и нефрология в МОБАЛ „Д-р. Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново.