Д-р Атанасова и Д-р Бакърдживев ще бъдат в отпуск от 09.12 до 20.12.2022.