Ние не лекуваме болестта, ние лекуваме хората

Прегледи по НЗОК и платени

Сънна апнея

Изследване на дишането

Инхалационно и кислородолечение

Клинични проучвания

Пациенти се приемат само след предварително записан час по телефона.

Последни новини

Д-р Атанасова и Д-р Бакърдживев ще бъдат в отпуск от 09.12 до 20.12.2022.

Прочетете повече

Моя шестгодишен опит в диагностиката на сънната апнея

Баща ми беше първия пациент който наблюдавах с прояви на сънна апнея в далечната 1994г, когато...

Прочетете повече

Избрани статии

Хронично бъбречно заболяване

Хроничното бъбречно заболяване се характеризира с увредена бъбречна функция. Честотата му в България е 12.8%. Всеки...

Прочетете повече

Сънна апнея

Какво представлява сънната апнея? Сънната апнея (апнея – от лат. липса на дишане, спиране на дишането)...

Прочетете повече